ebla gestió documental

CatalàEspañol

Control de documents

Experts en processos de creació i control dels documents

 

 

 

 

QUALITAT DOCUMENTAL I GOVERNANÇA DE LA INFORMACIÓ EN ENTORNS DIGITALS

CONSULTORIA I FORMACIÓ EN GESTIÓ DELS DOCUMENTS

Entorn i processos de negoci

 

· Avaluació dels riscos associats al control dels documents (“compliance”, continuïtat del negoci i responsabilitat social).

 

· Definició de directrius de creació i control dels documents electrònics en projectes de transformació digital de l’organització.

 

· Definició dels requisits de control dels documents per als processos de negoci.

 

 Estratègies de gestió de la informació

 

· Disseny de models de gestió documental i elaboració de plans de gestió de documents electrònics.


· Disseny i implementació de sistemes de gestió de documents (ISO 30301, ISO 15489).

 

 

Control dels documents

 

· Elaboració i revisió de procediments de creació i control de la informació documentada (ISO 9001, ISO 14001, sistemes integrats...).

 

· Definició dels processos de gestió de documents (creació, captura, classificació i indexació, control de l’accés, emmagatzematge, ús i reutilització, disposició).

 

· Elaboració d’eines de control de documents (quadre de classificació, calendari de conservació, taula d’accés).

 

· Desenvolupament de taxonomies per a la gestió de dades.

 

 

 Entorn tecnològic

 

· Planificació de projectes de digitalització.

 

· Definició de requisits funcionals per a les aplicacions de gestió documental (ECM, EDRM).

 

· Elaboració d’esquemes de metadades i perfils d’aplicació per a la gestió dels documents electrònics.

Formació presencial i via webinar

 

· Gestió per processos i control de documents.

 

· Processos de gestió de documents i eines de control (classificació i indexació, control de l’accés, disposició...).

 

· Models, estàndards i normes tècniques de gestió de documents (ISO 30300, ISO 15489, MoReq2010...).

 

 

Data de creació: 2005

Data última actualització: agost de 2017

ebla gestió documental - Tel. (+34) 977 222 980 - info@eblagestiodocumental.cat

Avisos Legals