ebla gestió documental

CatalàEspañol

Control de documents

Experts en processos de creació i control dels documents

 

 

 

 

QUALITAT DOCUMENTAL I GOVERNANÇA DE LA INFORMACIÓ EN ENTORNS DIGITALS

CONSULTORIA I FORMACIÓ EN GESTIÓ DELS DOCUMENTS I DE LA QUALITAT

Sistemes de gestió i processos

 

· Disseny, implementació i millora de sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9001) en biblioteques, arxius i museus.

 

· Disseny i desenvolupament de sistemes de gestió documental (ISO 30301, ISO 15489).

 

· Revisió i millora dels requisits per a la creació i control dels documents dels processos de l’organització.

 

 Estratègies de gestió de la informació

 

· Elaboració de models de gestió documental.


· Directrius de creació i control dels documents en projectes de transformació digital.

 

· Avaluació de riscos en la gestió dels documents (“compliance”, protecció de dades personals...).

 

Control dels documents

 

· Elaboració i revisió de procediments de creació i control de la informació documentada (sistemes integrats de gestió, ISO 9001, ISO 14001...).

 

· Definició dels processos de gestió documental (creació, captura, classificació, control de l’accés, emmagatzematge, reutilització, migració, disposició).

 

· Elaboració d’eines de control documental (esquemes de metadades, quadres de classificació, calendaris de conservació, taules d’accés).

 

 Entorn tecnològic

 

· Planificació de projectes de digitalització.

 

· Definició de requisits funcionals per a les aplicacions de gestió documental (ECM, EDRM).

 

· Definició de perfils de metadades per a aplicacions de negoci i aplicacions de gestió documental.

 

Formació presencial i via webinar

 

· Gestió de la qualitat, processos i control de documents.

 

· Processos i eines de control documental.

 

· Models, estàndards i normes tècniques de gestió de documents (ISO 30300, ISO 15489, ISO 23081, MoReq2010...).

 

Data de creació: 2005

Data última actualització: febrer de 2019

 

ebla gestió documental - Tel. (+34) 977 222 980 - info@eblagestiodocumental.cat

Avisos Legals