ebla gestió documental

CatalàEspañol

Control de documents

Experts en processos de creació i control dels documents

 

 

 

 

QUALITAT DOCUMENTAL I GOVERNANÇA DE LA INFORMACIÓ EN ENTORNS DIGITALS

EBLA GESTIÓ DOCUMENTAL. CONSULTORIA. CONTROL DE DOCUMENTS. GESTIÓ DE DOCUMENTS

Planificació estratègica en gestió de documents

 

· Definim les línies d’actuació corporatives en matèria de gestió de documents a partir dels requisits que estableix la norma ISO 30301. Aquest treball va generalment acompanyat d’una anàlisi prèvia per avaluar el context extern i intern de l’organització i determinar els riscos i oportunitats que necessiten tractament.


> Sessió de treball d’enfocament "Com elaborar un pla de gestió o control de documents per a la seva empresa".

 

 Auditories documentals

 

· Verifiquem si els documents que evidencien les activitats de l’organització es creen i es mantenen complint els requisits establerts per les normes de gestió i les bones pràctiques.


· Realitzem auditories internes de compliment de la norma ISO 30301.

 

 

Compliment dels requisits de control de documents i de registres dels sistemes de gestió

 

· Elaborem o revisem els procediments de control de documents i registres dels sistemes de gestió ISO.

 

· Adaptem els procediments de control de documents i registres dels sistemes de gestió ISO als nous requisits d'"informació documentada".

 

> Sessió de treball d’enfocament "Com garantir el compliment dels requeriments de control de documents i registres en els sistemes de gestió ISO".

 

Més informació a la nostra Web temàtica www.informaciondocumentada.es

 

 Disseny dels processos de creació i control de documents i dels instruments relacionats

 

· Definim els processos i controls de gestió de documents.


· Elaborem els procediments operatius de control de documents.


· Dissenyem esquemes de classificació, calendaris de conservació i taules d’accés i seguretat per als documents.


· Definim models i esquemes de metadades per a la gestió dels documents electrònics.

ISO 30300 de sistemes de gestió per a documents

 

· Dissenyem i implementem sistemes de gestió per a documents segons la norma ISO 30301.

 

· Integrem sistemes de gestió per a documents segons la norma ISO 30301 amb d’altres sistemes de gestió ISO de l’organització.

 

Més informació al nostre blog temàtic www.iso30300.es

 

Data de creació: 2005

Data última actualització: novembre de 2013

ebla gestió documental - Tel. (+34) 977 222 980 - info@eblagestiodocumental.cat

Avisos Legals