ebla gestió documental

CatalàEspañol

Experts en processos de creació i control dels documents

 

 

QUALITAT DOCUMENTAL I GOVERNANÇA DE LA INFORMACIÓ EN ENTORNS DIGITALS

CONSULTORS

José Alberto Alonso

Desenvolupa la seva activitat com a consultor en gestió documental des de l’any 2004.

 

Llicenciat en Filosofia (UB) i en Documentació (UOC). Formació especialitzada en gestió de la qualitat i el model EFQM.

 

És professor col·laborador de la UOC en el grau d’Informació i Documentació i en el postgrau d’Implantació de projectes de gestió de documents electrònics. Com a formador imparteix habitualment cursos i seminaris sobre gestió de documents i gestió per processos en col·legis professionals, escoles de negocis i centres de formació empresarials.

 

És vocal del Comitè Tècnic de Normalització CTN 50/SC 1 “Gestió de documents i aplicacions” d’UNE i coordinador del Grup de treball de Gestió documental del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

 

Ha publicat guies pràctiques, articles en revistes especialitzades i estudis de cas sobre gestió de documents y gestió de la qualitat.

Data de creació: 2005

Data última actualització: agost de 2017

 

ebla gestió documental - Tel. (+34) 977 222 980 - info@eblagestiodocumental.cat

Avisos Legals